Abonnemang

 

  • Abonnemanget ger full tillgång till arkivet. Varje abonnemang inkluderar 5 separata användarkonton
     
  • Inledande abonnemangsperiod är 12 månader. Därefter förlängs abonnemanget automatiskt med 3 månader i taget om inte uppsägning sker.

  • Uppsägning senast 1 månad innan abonnemangstidens utgång.

  • Fakturering sker kvartalsvis

  • Materialet får endast användas internt för utvärdering och analys, ej spridas vidare eller mångfaldigas.

 

Kontakta oss för att registrera ditt abonnemang!

Kontakta oss