Vi bevakar nordisk TV-annonsering dygnet runt.

TVCheck kontrollerar och registrerar rikssänd TV-reklam i Sverige, Norge och Finland.
Kontrollen görs på uppdrag av annonsörer, mediebyråer och övriga aktörer knutna till TV-branschen.

Behöver du snabb information om TV-annonsering i Norden?

Vill du exempelvis kontrollera hur mycket era konkurrenters filmer har visats den senaste månaden?

Behöver du kanske bara se innehållet i en viss film?

Söker du en gammal reklamfilm?

Sök i vårt arkiv!

Kontakta oss för att registrera ditt abonnemang!

Kontakta oss

285 458

Totalt antal reklamfilmer i vårt arkiv

Sedan starten 1991 har vi samlat på oss reklamfilmer, och vi sitter på Sveriges största samling reklamfilmer.

Ad-Alert

Löpande bevakning av nya filmer. Ni bestämmer urval, antingen per kategori eller via utvalda annonsörer. Vi skickar en kopia av varje ny reklamfilm så fort den har visats. På detta sätt kan ni enkelt hålla koll på era konkurrenters alla aktiviteter. Kontakta oss för offert

Ad-View

Rapporter med sammanfattning av annonsering, antingen per kategori eller utvalda annonsörer. Rapporter skickas antingen veckovis eller månadsvis. Kontakta oss för offert